LED-lampor
Ljusutbytet från LED-lampor, det vill säga hur mycket ljus lampan ger, är idag så högt att man kan ersätta glöd-
och halogenlampor på upp till 60 -75 W med LED-lampor. Det är inte helt lätt att jämföra en LED-lampa med andra ljuskällor.
För att få en korrekt jämförelse mellan en LED-lampa och en glödlampa bör man jämföra lumen för att veta hur mycket ljus man får,
det står på förpackningen.
LED-lampor har ingen värme i sin ljusstråle vilket kan vara en stor fördel i vissa fall, till exempel när man vill belysa
känsliga föremål.Man får dock inte glömma bort att LED i sig genererar en hel del värme som måste ledas bort för att den
långa livslängden kan uppnås och för att ljusflödet inte ska försämras för mycket. Detta är en av anledningarna till att LED-lampor
kan se lite annorlunda ut jämfört med vanliga glödlampor. Mångas LED-lampor kan dimras, det anges på förpacknigen.
Däremot är det inte säkert att den dimmer du har fungerar med din LED-lampa.
Många av de dimrar som finns i hemmen är inte konstruerade för den nya tekniken så när man byter ljuskälla i en armatur som har
en dimmer kan det vara skäl att också byta dimmer.

Energibesparingen
En genomsnittlig energibesparing är 80 % när man ersätter en glödlampa med en LED-lampa. Energibesparingen är
alltså ungefär lika stor som med lågenergilampan. En LED-lampa med hög kvalitet har dock en betydligt längre
livslängd än en lågenergilampa.

Livslängden
En LED-lampa har en livslängd på mellan 15 000 timmar och upp till 25 000 timmar beroende på typ och utförande –
detta att jämföra med glödlampans 1000 timmar.