Lågenergilampa

Lågenergilampa
Lågenergilampor (även kallad lysrörslampor) är ett energisnålt alternativ till vanliga glödlampor
och har samma socklar som glödlampor. Lågenergilamporna finns i många olika utföranden:
med glödlamps-, kron-, klot- eller spiralform.Lågenergilamporna finns också med många
olika egenskaper, bl.a. sådana som går att dimra och sådana som tänder snabbt. Det finns lågenergilampor
som är speciellt lämpade för utomhusbruk, lampor med inbyggd ljussensor och lågenergilampor,
som klarar ett stort antal tändningar. Det är viktigt att du berättar för din belysningshandlare,
vilka egenskaper du söker hos din lågenergilampa så att du får en modell, som uppfyller dina förväntningar.
Teknikutvecklingen har gått mycketfort under de senare åren. Från att ha gett ett kallt ljussken är varmare,
glödlampsliknande ljussken, hög ljuskvalitet och bra färgåtergivning idag standard hos de etablerade tillverkarna.
Pris och kvalitet hänger ofta ihop.

Fördelen med lågenergilampan är den låga energiförbrukningen.
En lågenergilampa håller också 6 -10 gånger längre än en glödlampa och detta i sin tur innebär
en stor ekonomiskt vinst, trots att lågenergilampan är dyrare vid inköp. Den ekonomiska besparingen
är hela 600 kr under lågenergilampans hela livslängd.
Lågenergilamporna innehåller en mycket liten mängd kvicksilver. Kvicksilvret behövs för att få optimal
energiomvandling i ljusalstringsprocessen. Det är mycket viktigt att återvinna så att inget kvicksilver hamnar i naturen.

Energibesparingen
Genom att byta en glödlampa mot en lågenergilampa sparar man upp till 80 % energi.

Livslängd
Livslängden är vanligen mellan 6 000 – 10 000 timmar jämfört med glödlampans 1 000 timmar